Sunn IT AS er ei bedrift med 3 tilsette som har butikk og verkstad i Leirvik sentrum.Me er ein av forhandlarane i den landsdekkande kjeda Mobit og kan difor yta service til både Telenor og Telia kundar. Forutan sal og service på pc og mobil har Sunn IT og kompetanse innan:
* Maskinvare
* IT-drift
* Økonomi- og lønnssystmer
* Programvare
* Spredenett
* Videoovervaking
* Breiband / fiber
* Office 365

Våre ansatte

www.mobit.no